Product SiteDocumentation Site

Geoinformatica

Graafinen käyttöliittymä

Käyttäjän opas

Edition 27.10.2010


Oikeudellinen ilmoitus

Copyright © 2010 Hanna Vellonen, Ari Jolma This material may only be distributed subject to the terms and conditions set forth in the GNU Free Documentation License (GFDL), V1.2 or later (the latest version is presently available at http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt).
Tiivistelmä
Geoinformatica on ohjelmisto paikkatietoaineistojen tarkasteluun, muokkaamiseen ja hyödyntämiseen. Tämä on Geoinformatica ohjelmistoon kuuluvan yksinkertaisen graafisen käyttöliittymän käyttöopas.
Uusin versio tästä käyttöoppaasta on saatavissa verkosta.

1. Johdanto
1.1. Geoinformatican hankkiminen ja käynnistäminen
2. Käsitteiden selityksiä
3. Vastauksia yleisesti esitettyihin kysymyksiin
4. Geoinformatican käyttöliittymä
4.1. Yleiskuvaus
4.2. Zoomaaminen ja kuvan liikuttaminen
4.3. Näkymän muokkaaminen
4.4. Kohteiden valitseminen
4.5. Geometrioiden piirtäminen ja muokkaaminen
5. Aineiston avaaminen
5.1. Rasteriaineistot
5.2. Vektoriaineisto
6. Aineiston ominaisuuksien tarkastelu ja muokkaaminen
6.1. Rasteriaineisto
6.1.1. libral-rasterin ominaisuudet
6.1.2. GDAL-rasterin ominaisuudet
6.1.3. No-data-arvon asettaminen
6.2. Vektoriaineisto
6.3. Symbolit
6.4. Värit
6.4.1. Väritaulukko
6.4.2. Väritaulukko numeerisella luokkajaolla
6.5. Tekstit
7. Aineiston muuntaminen
7.1. Yleistä muunnoksista
7.2. Rasteriaineiston polygonointi
7.3. Vektoriaineiston rasterointi
7.4. Karttaprojektion muunnos
8. Aineiston luominen ja tallentaminen
8.1. Rasteriaineisto
8.1.1. Rasteriaineiston kopiointi
8.2. Vektoriaineisto
8.2.1. Vektoriaineiston luominen
8.2.2. Vektoriaineiston kopiointi
9. Komentojen suorittaminen
9.1. Muuttujien esittäminen
9.2. Viittausten käyttäminen
9.3. libral-rasterin luominen
9.4. Rasterialgebra
9.5. Tulostaminen