Product SiteDocumentation Site

Luku 1. Johdanto

1.1. Geoinformatican hankkiminen ja käynnistäminen
Geoinformatica-paikkatieto-ohjelmalla (lyhyesti Geoinformatica) tarkoitetaan tässä yksinkertaista graafista käyttöliittymää Geoinformatica-ohjelmistoon. Ohjelman avulla voidaan katsella ja tutkia paikkatietoaineistoja sekä tehdä niille monenlaisia muunnoksia ja muokata niitä. Geoinformatica koostuu useasta ohjelmakirjastosta, joista käyttöliittymä ja sitä tukeva kirjasto ovat tutkimuksen tuotteita, kun taas perustana olevat kirjastot ovat vakaita. Ohjelma tarjoaa vain osan toiminnoistaan graafisessa käyttöliittymässään, s.o. dialogibokseissa, ja moni toiminnallisuus on toteutettu vajavaisesti.

1.1. Geoinformatican hankkiminen ja käynnistäminen

Geoinformatica on asennettavissa Linux-pohjaiseen tietokoneeseen lataamalla ja kääntämällä tarpeelliset ohjelmistot. Ohjeet löytyvät verkosta. Windows-koneeseen Geoinformatican voi asentaa verkosta löytyvästä asennuspaketista.
Geoinformatica käynnistetään ajamalla Perl-kielinen ohjelma gui.pl Perl tulkilla.
Geoinformatica tallentaa komentohistorian käyttäjän kotihakemistoon tiedostoon .rash_history ja eräät käyttäjän asetukset, esim. ei-tiedostomaisten vektoriaineistolähteiden määrittelyt, tekstitiedostoon .rashrc.