Product SiteDocumentation Site

Luku 2. Käsitteiden selityksiä

Aineisto
Joukko paikkatietoa, jota hallitaan ohjelmassa yhtenä kerroksena eli aineistotasona. Tavallisimmat aineistot ovat rasteri- ja vektoriaineisto.
Rasteriaineisto
Neliömäisistä soluista koostuva suorakaiteen muotoinen taso, jossa kuhunkin soluun liittyy yksi, joko kokonaisluku- ('integer') tai reaalilukuarvo ('real'). Koska rasteriaineisto on Geoinformaticassa (toistaiseksi) aina vain yksi taso, avautuu normaali kolmitasoinen (-kanavainen) (punaisen, vihreän ja sinisen kerroksen omaava) kuva kolmena aineistona. Rasteriaineisto on Geoinformaticassa joko ns. libral-rasteri tai GDAL-rasteri. GDAL-rasteri on jostain tietolähteestä avattu rasteriaineisto ja libral-rasteri on vain ohjelmassa oleva rasteri.

Tärkeää

Geoinformatican käyttöliittymässä jostain aineistolähteestä GDALilla avattu rasteri on todennäköisesti aina leikattu tai skaalattu kuvaruudulla näyttämistä varten. Tämän takia GDAL-rasteri ei ole yleensä koskaan käyttökelpoinen laskutoimituksissa tai malleissa vaan se täytyy ensin kopioida libral-rasteriksi.
Vektoriaineisto
Kohteista muodostuva aineisto. Kohteet ovat joko tietomalliltaan samanlaisia tai erilaisia. Samanlaisia kohteita sisältävä taso on ns. OGR-taso (OGR Layer), mahdollisesti erilaisia kohteita sisältävä vektoriaineisto on kohdejoukko (Feature collection). OGR-aineisto on jostain tietolähteestä avattu vektoriaineisto ja kohdejoukko on vain ohjelmassa oleva aineisto.
Tietomalli (schema)
Kuvaus aineistossa olevien kohteiden luokkien ominaisuuksista. Tietomalli voi olla laaja, mutta vektoriaineistojen tapauksessa kyse on yksinkertaisesta listasta ominaisuuksien nimiä ja tietotyypejä.
Kohde (feature)
Geometrian ja ominaisuuksia sisältävä kuvaus, jostain todellisuudessa olevasta asiasta. Geoinformaticassa kohde rasteriaineistossa on yleensä yksi solu. Vektoriaineistot taas muodostuvat kohteista. Kohteen geometria on Geoinformatican vektoriaineistoissa (ainakin kun puhutaan OGR-aineistoista) OGC:n yksinkertaisten kohteiden mallin mukainen, siten kuin se on GDAL:issa toteutettu. Perusgeometriatyypit ovat piste, murtoviiva, polygoni, jossa voi olla aukkoja, ja näiden muodostamat joukot. Kaikki geometriat muodostuvat pisteistä eli solmuista (vertices), joilla on x ja y -koordinaatit, sekä mahdollisesti z ja/tai m (mitta eli measure) arvo. OGR ei toistaiseksi tue kaikkia XYZM-koordinaatteja yhdessä solmussa.
No-data
Rasterisolun arvo, joka tarkoittaa että solun arvoa ei tiedetä tai se ei ole tärkeä. No-data-arvo on tietty kokonaisluku- tai reaalilukuarvo. Usein no-data –arvoksi asetetaan joko -9999 tai 0.
Soluja, jotka ovat arvoltaan no-data, ei huomioida laskutoimituksissa ja lisäksi ne ovat Geoinformaticassa aina läpinäkyviä.