Product SiteDocumentation Site

Luku 4. Geoinformatican käyttöliittymä

4.1. Yleiskuvaus
4.2. Zoomaaminen ja kuvan liikuttaminen
4.3. Näkymän muokkaaminen
4.4. Kohteiden valitseminen
4.5. Geometrioiden piirtäminen ja muokkaaminen
Tässä kappaleessa kuvataan Geoinformatican käyttö sen graafisen käyttöliittymän avulla. Geoinformatica käynnistetään ajamalla Perl-kielinen tekstitiedosto gui.pl Perl-tulkilla perl (Windowsissa perl.exe tai wperl.exe, jälkimmäinen eroaa edellisestä siten, että sitä käytettäessä Windows ei avaa DOS-komentoikkunaa). Unixissa gui.pl voi olla muutettu ajettavaksi tiedostoksi, jolloin ohjelma käynnistyy yksinkertaisesti komennolla gui.pl.
Geoinformatica suljetaan yksinkertaisesti sulkemalla sen pääikkuna.

Tärkeää

Geoinformatica ei varoita sulkiessa siitä, että siinä on tallentamattomia aineistoja. Tallentamattomat aineistot pitää muistaa erikseen tallentaa, jos ne haluaa säilyttää.

4.1. Yleiskuvaus

Geoinformatican käyttöliittymän pääikkuna muodostuu työkalupalkista (1), aineistolistapaneelista (2), karttapaneelista (3), komentorivistä (4) ja tilarivistä (5).
Geoinformatican graafinen käyttöliittymä.
Kuva 4.1. Geoinformatican graafinen käyttöliittymä.

Työkalupalkin kautta asetetaan vuorovaikutustila ( Zoom, Pan, Valitse, Mittaa, Piirrä tai Muokkaa) karttapaneelia varten ja annetaan ylätason komentoja, esimerkiksi luodaan tai avataan aineistoja.
Aineistolistassa näkyvät ohjelmassa auki olevat aineistot ja niiden pääominaisuudet. Listasta valittua aineistoa voi tutkia tai muokata sen valikon kautta. Aineistot ovat listassa samassa järjestyksessä kuin ne on piirretty karttaan (ylimpänä oleva on piirretty viimeiseksi eli päällimmäiseksi). Aineistojen järjestystä voi vaihtaa niiden valikon kautta. Aineistoja voi poistaa näkyvistä tai tehdä näkymättömiksi klikkaamalla niiden rivin sarakkeesta v (visibility). Valikon saa avattua hiiren oikeanpuoleisesllaa näppäimellä.
Karttapaneelin näkymän muuttaminen tapahtuu osin työkalupalkin kautta (palkin vasemmanpuoleisen valikon Zoom ja Pan-komennot) ja osin paneelista hiirellä tai näppäimistöllä (+-näppäin zoomaa näkymään sisään ja --näppäin zoomaa näkymästä ulospäin, kun käyttöliittymän fokus on karttapaneelissa). Paneelilla on myös oma valikkonsa, josta voi kontrolloida kuinka kohteita valitaan kartan kautta, poistaa piirretyn geometrian, asettaa taustavärin tai tallentaa karttanäkymän kuvana.
Komentorivin kautta ohjelmalle annetaan komentoja. Komentokieli on periaatteessa Perl, mutta Geoinformatica tulkitsee komennot ennen Perliä, joten esimerkiksi aineistoihin voidaan komennoissa viitata suoraan ikään kuin itsenäisinä muuttujina, joita ne eivät oikeasti ole.
Tilarivillä esitetään kursorin sijainti karttakoordinaatistossa ja valitun rasteriaineiston solu- eli pikselikoordinaateissa (ei paneelin kuvan pikselikoordinaateissa). Rasterikoordinaatit ovat i (rivi) ja j (sarake). Lisäksi tilarivillä on valitun rasteriaineiston solun arvo kursorin kohdalla.

Tärkeää

Geoinformatican käyttöliittymässä yleisperiaatteena on, että komennot annetaan kohteen oman valikon kautta. Tämä tarkoittaa aineistojen tapauksessa sitä, että tiettyyn aineistoon kohdistuvat komennot annetaan avaamalla k.o. aineiston valikko klikkaamalla hiiren oikealla näppäimellä kyseisen aineiston riviä aineistolistassa ja valitsemalla haluttu komento valikosta.
Geoinformatican käyttöliittymässä olevissa dialogibokseissa on yleensä vähintään kolme nappia: Toteuta (Apply), Peru (Cancel) ja OK. Toteuta (Apply)-napista painettaessa muutos tapahtuu tilapäisesti eikä dialogiboksi sulkeudu. Cancel-napista painettaessa muutosta ei tapahdu (tilapäinen muutos poistuu) ja dialogiboksi sulkeutuu. OK-napista painettaessa muutos tapahtuu (tilapäinen muutos vahvistuu) ja dialogiboksi sulkeutuu.