Product SiteDocumentation Site

4.3. Näkymän muokkaaminen

Aineistolistassa listatut aineistot on piirretty karttapaneeliin päällekkäin samassa järjestyksessä kuin ne ovat aineistolistassa ylhäältä alaspäin luettuina. Tiedostojen järjestystä voit vaihtaa aineiston kontekstivalikosta komennoilla Ylös (Up) ja Alas (Down).

Miksi aineisto ei näy?

Paikkatietoaineisto on aina jossain karttakoordinaatistossa tai ns. maantieteellisessä koordinaatistossa eli pituus- ja leveysasteina. Karttakoordinaatistoissa olevat aineistot voivat olla hyvin kaukana koordinaatiston origosta. Jos sinulla on avattuna eri koordinaatistoissa olevia aineistoja, ne voivat olla näennäisesti hyvin kaukana toisistaan. Karttapaneelin koordinaatisto ei ole aina sama. Työkalupalkissa oleva Paras näkymä (Zoom to all) näppäin skaalaa karttapaneelin koordinaatiston niin, että kaikki aineistot näkyvät. Aineiston kontekstivalikossa on komento Zoom to, mikä sovittaa karttapaneelin koordinaatiston aineiston mukaan.
Geoinformatican käyttöliittymässä aineisto voi olla päällä tai pois. Kun aineisto on päällä on aineistolistan sarakkeessa v (visibility) merkki X. Aineiston läpinäkymättömyys (alpha) voi olla nolla, jolloin aineisto ei näy. Aineisto voi olla myös piirretty täysin läpinäkyvillä väreillä. Vektoriaineisto voi myös olla tyhjä, jolloin mitään ei näy. Rasteriaineisto voi taas olla kokonaan no-data -arvoja, jolloin mitään ei näy.
Aineisto voidaan kytkeä päälle (se piirretään) tai pois (sitä ei piirretä) aineistolistan sarakkeen v (visibility) kautta. Klikkaamalla aineiston riviltä sarakkeen kohdalta aineiston voi kytkeä päälle tai pois.
Aineistot on oletusarvoisesti piirretty läpinäkymättömästi läpinäkymättömillä väreillä. Aineiston läpinäkymättömyyttä voi muokata joko aineistolistan a (alpha) sarakkeen kautta tai aineiston ominaisuusdialogiboksin kautta. Piirtovärejä muokataan aineiston väriasetusten dialogiboksin kautta. Aineiston ominaisuuksien muuttamisesta dialogiboksien kautta on kerrottu seuraavassa kappaleessa.
Aineiston voi poistaa ohjelmasta valitsemalla komento Poista (Remove) aineiston valikosta. Huomaa, että ohjelma ei varoita, vaikka poistaisit tallentamattoman aineiston.