Product SiteDocumentation Site

5.2. Vektoriaineisto

Vektoriaineisto avataan painamalla työkalupalkin Vector-nappia ja valitsemalla sen jälkeen komento Avaa (Open). Avautuvassa dialogiboksissa vasemmalla olevan paneelin alaosan (2) avulla voi selata kansioita ja tiedostoja. Saman paneelin yläosan (1) avulla kytkeydytään muihin kuin tiedostoissa oleviin aineistolähteisiin. Filesystem read -valikon (3) kautta ohjelman voi pakottaa käyttämään tiettyä aineistoajuria, mutta se on käytännössä aina paras jättää 'auto'-asentoon.
Geoinformatican käyttämä avaa vektoriaineisto -dialogiboksi.
Kuva 5.2. Geoinformatican käyttämä avaa vektoriaineisto -dialogiboksi.

Vektoriaineisto voidaan avata muusta kuin tietokoneen tiedostojärjestelmän lähteestä vasemmalla olevan palkin yläosan valikoiden ja nappien kautta. Paneelin yläosassa on viisi nappia/valikkoa, vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas läpikäyden nämä ovat seuraavat: OGR ajuri, Tee (Build), Valmiiksi määritellyt aineistolähteet, Poista (Delete) ja Yhdistä (Connect). Ajurivalikossa on ne OGR ajurit, joiden aineistot eivät ole normaalin tiedostohaun kautta avattavissa. Tee-nappula avaa dialogiboksin, jolla määritellään valitun ajurin aineistolähde. Valmiiksi määritelly aineistolähteet on listattu keskellä olevassa valikossa. Tästä listasta aineistolähteen voi poistaa nappulalla Poista. Listalla olevaan lähteeseen kytkeydytään nappulan Yhdistä avulla.

Tärkeää

Joissain tapauksissa avaa vektori -dialogiboksin avaamaan määrittele ei-tiedostomainen aineistolähde -dialogiboksiin joudutaan antamaan salasana. Salasana näkyy dialogiboksissa ja se tallennetaan sellaisenaan käyttäjän kotihakemistossa olevaan resurssitiedostoon .rashrc.
Ohjelma hakee avatusta hakemistosta tai tiedostosta löytyvät vektoriaineistot automaattisesti keskellä olevaan paneeliin (4).
Paneelin yläosassa on tekstisyötekenttä (5), jonka kautta voi määritellä SQL-kielisen komennon joka määrittelee haettavan aineiston. SQL:n käyttö jätetään toistaiseksi kuvaamatta.
Löydettyjen vektoriaineistojen metatietoja ja tietomallia voi tarkastella oikean puoleisessa paneelissa (6) valitsemalla se keskimmäisestä paneelista ja painamalla nappia Schema.
Aineisto avataan valitsemalla keskimmäisestä paneelista haluttu aineisto ja painamalla oikeasta alakulmasta nappia Avaa (Open).
Aineiston voi avata muulla kuin tiedosto- tms. nimellä antamalla uusi nimi keskimmäisessä paneelissa olevaan tekstisyötekenttään kohdassa Rename:. Aineiston voi myös avata luku- ja kirjoitusmuodossa tai niin, että se avautuu ei-näkyvänä (voi olla hyödyllinen avattaessa suuria aineistoja).