Product SiteDocumentation Site

Luku 6. Aineiston ominaisuuksien tarkastelu ja muokkaaminen

6.1. Rasteriaineisto
6.1.1. libral-rasterin ominaisuudet
6.1.2. GDAL-rasterin ominaisuudet
6.1.3. No-data-arvon asettaminen
6.2. Vektoriaineisto
6.3. Symbolit
6.4. Värit
6.4.1. Väritaulukko
6.4.2. Väritaulukko numeerisella luokkajaolla
6.5. Tekstit
Tässä kappaleessa kuvataan miten avatun tai luodun paikkatietoaineiston ominaisuuksia voi tarkastella ja muokata dialogiboksien kautta. Ominaisuus-dialogiboksit aukeavat aineistokohtaisen valikon alaosasta.

6.1. Rasteriaineisto

Geoinformaticassa on toistaiseksi kaksi rasteriaineistotyyppiä: libral-rasteri ja GDAL-rasteri, kummallakin on omanlaisensa ominaisuus-dialogiboksi.

6.1.1. libral-rasterin ominaisuudet

libral-rasterin ominaisuuksista dialogiboksissa näkyy nimi, läpinäkyvyys, koko, koordinaatistomuunnos, solun koko, no-data arvo ja rasterin minimi- ja maksimiarvo. Näistä vain kokoa ja minimi- ja maksimiarvoa ei voi muokata.
libral-rasterin ominaisuudet-dialogiboksi.
Kuva 6.1. libral-rasterin ominaisuudet-dialogiboksi.

libral-rasterin läpinäkyvyyttä muokataan kohdasta, jossa lukee Alpha. Täysin läpinäkymättömän tiedoston arvo on 255 ja täysin läpinäkyvän eli näkymättömän arvo on 0.
No-data arvon muuttaminen on kuvattu alla.
Koordinaattimuunnoksen muuttamisen kuvaus toistaiseksi kirjoittamatta.

6.1.2. GDAL-rasterin ominaisuudet

GDAL-rasterin ominaisuuksista dialogiboksissa näkyy nimi, läpinäkyvyys, koko, koordinaatistomuunnos, solun koko, no-data arvo ja rasterin minimi- ja maksimiarvo, jos ne ovat saatavilla. Näistä vain nimeä, läpinäkyvyyttä ja no-data arvoa voi muokata.
GDAL-rasterin ominaisuudet-dialogiboksi.
Kuva 6.2. GDAL-rasterin ominaisuudet-dialogiboksi.

GDAL-rasterin ohjelmassa käytettävää nimeä - ei siis tiedoston nimeä - voi muokata tekstisyötekentän Name: avulla.
GDAL-rasterin läpinäkyvyyttä muokataan kohdasta, jossa lukee Alpha. Täysin läpinäkymättömän tiedoston arvo on 255 ja täysin läpinäkyvän eli näkymättömän arvo on 0.
No-data arvon muuttaminen on kuvattu alla.

Tärkeää

Geoinformatica avaa GDAL-rasterin, kun se avataan dialogiboksin kautta, aina "vain luku" -moodissa, joten muutokset eivät tallennu tietolähteeseen (esim. kovalevy).

6.1.3. No-data-arvon asettaminen

Termi no-data viittaa tiettyyn rasterisolun arvoon, joka on määrätty niille soluille joiden arvoa ei tiedetä tai niille jotka eivät ole tärkeitä. Arvo on määrättävä niin, ettei se voi sekoittua jo olemassa olevien merkitsevien solujen arvojen kanssa. Usein no-data –arvoksi asetetaan joko -999 tai 0.
Soluja, jotka ovat arvoltaan no-data, ei huomioida laskutoimituksissa ja lisäksi ne ovat karttapaneelissa aina läpinäkyviä, mikä selkeyttää päällekkäisten tiedostojen katselua.
No-data–arvo asetetaan rasteriaineistolle sen ominaisuudet-dialogiboksin kautta. No-data-arvo muutetaan kyseiseen tekstisyötekenttään ja painetaan Toteuta (Apply), jolloin muutos tapahtuu tilapäisesti eikä dialogiboksi sulkeudu, tai OK, jolloin muutos tehdään ja dialogiboksi sulkeutuu.

Tärkeää

GDAL-rasterin no-data arvon muuttaminen riippuu käytetystä ajurista. Joissain tapauksissa (esim. GeoTIFF) arvon voi asettaa, mutta sitä ei voi poistaa. Geoinformatica avaa GDAL-rasterin, kun se avataan dialogiboksin kautta, aina vain luku -moodissa, joten muutokset eivät tallennu tietolähteeseen (esim. kovalevy).
Vektoritiedostoille no-data arvon voi määrätä kun tiedosto rasteroidaan. Tästä on esitetty kuva ja mainittu edellisessä kohdassa.