Product SiteDocumentation Site

6.2. Vektoriaineisto

Geoinformaticassa voi toistaiseksi olla kahdentyyppisiä vektoriaineistoja: ns. OGR-tasoja (OGR Layer) ja ns. kohdejoukkoja (Feature Collection). Näistä jälkimmäinen on pitkälti kokeellinen, kokonaan keskusmuistissa pidettävä taso ja OGR-taso GDAL:illa avattu vektoriaineisto. Vektoriaineiston ominaisuudet -dialogiboksissa on esitetty aineiston keskeiset ominaisuudet: ajuri, tietolähde, mahdollinen SQL-komento, nimi, läpinäkyvyys (nimellä Transparency, mutta kyse on itse asiassa samasta alpha-arvosta, kuin rasteriaineistojen yhteydessä), kohteiden (arvioitu) lukumäärä, piirtotapa, geometriatyyppi ja tietomalli. Näistä nimeä, läpinäkyvyyttä ja piirtotapaa voi muokata.
OGR-vektoriaineiston ominaisuudet-dialogiboksi.
Kuva 6.3. OGR-vektoriaineiston ominaisuudet-dialogiboksi.

Ajuri (Driver) on OGR-ajuri, jolla aineisto on avattu. Tietolähde (Data source) on OGR-tietolähteen määrittely, esimerkiksi hakemisto kovalevyllä.
Kun läpinäkyvyyden arvo on 255 on aineisto täysin läpinäkymätön ja kun se on 0 on aineisto täysin läpinäkyvä eli näkymätön. Piirtotapa 'Points' tarkoittaa, että vain aineiston muodostavat pisteet piirretään, 'Lines' tarkoittaa, että aineisto piirretään murtoviivoina, ja 'Polygons', tarkoittaa, että aineisto piirretään murtoviivojen rajaamana polygonina, jossa voi olla sisällä aukkoja. Piirtotapa 'Native' tarkoittaa, että kukin kohde piirretään sen oman perusgeometriamuodon (piste, murtoviiva, polygoni) mukaisesti.
OGR-vektoriaineiston kohteita voi tarkastella kohteet-dialogiboksin avulla. Kohteet-dialogiboksin (kuva alla) voi avata valitsemalla komennon Kohteet (Features) aineiston valikosta. Dialogiboksi esittää joukon kohteita aineistosta. Esitettävän joukon voi valita kohde id:n avulla tai sen perusteella, että kohteet ovat sillä hetkellä näkyvissä karttapaneelissa. Dialogiboksissa listatun kohdemäärän voi rajoittaa. Taulukossa esitetyt kohteet voi järjestää sarakkeiden arvojen perusteella klikkaamalla sarakkeen otsikkoa. Kun taulukosta valitsee kohteen tai kohteita, piirretään valittu kohde karttapaneelissa punaisella. Karttapaneelin näkymän voi kohdistaa valittuun tai valittuihin kohteisiin painamalla nappia Paras näkymä (Best Fit).
Kohteet-dialogiboksi.
Kuva 6.4. Kohteet-dialogiboksi.