Product SiteDocumentation Site

6.4. Värit

Aineiston väritys perustuu ensisijaisesti käytettävän paletin tyyppiin. Seuraavassa on kuvattu Geoinformaticassa käytettävissä olevat palettityypit.
Yksittäinen väri
Kaikki aineiston kohteet (rastereiden tapauksessa solut) piirretään valitulla värillä.
Harmaasävyasteikko
Kohteiden väritys perustuu kohteen jonkin ominaisuuden arvoon, joka kuvataan tietyllä asteikolla harmaasävyksi.
Värisävyasteikko
Kohteiden väritys perustuu kohteen jonkin ominaisuuden arvoon, joka kuvataan tietyllä asteikolla värisävyksi.
Väritaulukko
Kohteiden väritys perustuu kohteen jonkin ominaisuuden (merkkijono tai kokonaisluku) arvoon, joka toimii avaimena taulukkoon, josta poimitaan väri.
Väritaulukko numeerisella luokkajaolla
Kohteiden väritys perustuu kohteen jonkin numeerisen ominaisuuden arvoon, joka toimii avaimena taulukkoon, josta poimitaan väri. Taulukossa avaimet on määritelty arvoväleinä.
Värikanava
Kohteiden väritys on kuten harmaasävyasteikolla mutta aineisto muuttaa vain tietyn (punaisen, vihreän tai sinisen) värikanavan arvoa. (Vain rasteriaineistoilla)
Värien määrittely -dialogiboksi
Kuva 6.6. Värien määrittely -dialogiboksi

Aineiston väritystä voi muokata komennolla Värit (Colors) sen valikosta. Alasvetovalikosta Palettityyppi (Palette type) valitaan väriskaala kyseiselle aineistolle.
Jos käytettävä paletti perustuu kohteen väritykseen ominaisuuden perusteella, on valikko "Color is based on field" käytössä. Kohteen ominaisuuksia voivat olla sen tietomallin mukaisten ominaisuuksien lisäksi ns. pseudo-ominaisuudet (valikossa esitetty pistealkuisina niminä): cell value, FID ja Z. Cell value on rasterin solun arvo, FID on feature id eli kohteen identifioiva kokonaisluku ja Z on geometrian solmun korkeusarvo.
Geoinformatica osaa tunnistaa kyseisen aineiston arvojen skaalan, kun klikkaat Range –painiketta.
Kun skaala on asetettu, klikkaa Build –painiketta, jolloin alla olevaan isompaan laatikkoon ilmestyvät näkyviin aineiston arvot ja arvoja vastaavat värit.
Väriä voit muokata, kun klikkaat laatikossa näkyvää väriä ja tämän jälkeen painiketta Väri. Klikkaa pipetin kuvaa ilmestyvästä valikosta ja valitse haluamasi väri. Klikkaa tämän jälkeen OK.
Valitse vielä OK seuraavastakin valikosta, jolloin ohjelma asettaa tiedostollesi haluamasi väriasetukset.
Vektoriaineiston rajat ovat oletusarvoisesti mustat. Niitä muutetaan Properties –valikosta (joka siis löytyy klikkaamalla tiedoston nimeä hiiren oikealla).

6.4.1. Väritaulukko

Väritaulukko on paletti, jossa tiettyyn arvoon (kokonaislukuun tai merkkijonoon) liittyy väri. Arvo on yksikäsitteinen, joten ainoastaan ne kohteet joiden valitun ominaisuuden arvo on täsmälleen väritaulukossa oleva arvo, piirretään k.o. värillä.
Taulukon avainten järjestyksellä ei ole väliä.
Taulukkoon voi lisätä tai siitä voi poistaa värejä Delete- ja Add-näppäimillä ja väriä voi muokata Color-näppäimellä avautuvalla dialogilla.
Taulukon voi tallentaa tekstitiedostona Save As -näppäimellä ja tallennetun väritaulukon voi avata Open-näppäimellä. Copy-näppäimen avulla väritaulukon voi kopioida toisesta aineistokerroksesta.