Product SiteDocumentation Site

6.4.2. Väritaulukko numeerisella luokkajaolla

Väritaulukko numeerisella luokkajaolla on paletti, jossa tiettyyn numeeriseen arvoväliin liittyy väri. Taulukko on rakennettava siten, että avainarvot ovat suuruusjärjestyksessä pienimmästä suurimpaan kun taulukko käydään läpi ylhäältä alas. Tiettyä numeerista arvoa vastaava väri on se, jonka avainarvo on suurempi tai yhtäsuuri kuin tarkasteltu arvo. Jokaista arvoa vastaa jokin väri, joten viimeisen eli alimman värin avainarvolla ei ole merkitystä.

Tärkeää

Väritaulukko numeerisella luokkajaolla, jossa on vain yksi rivi, värittää kaiken k.o. värillä. Tämä johtuu siitä, että ainoa rivi tulkitaan alimmaksi riviksi, jonka avainarvolla ei ole merkitystä.
Esimerkki 6.1. Väritaulukko numeerisella luokkajaolla
Taulukossa on kolme väriä: punainen, vihreä ja sininen ja näitä vastaavat arvot 10, 20 ja 30. Kohteet, joiden ominaisuuden arvo on välillä (-inf,10] (arvo 10 kuuluu k.o. väliin) piirretään punaisella. Kohteet, joiden ominaisuuden arvo on välillä (10,20] piirretään vihreällä. Loput kohteet piirretään sinisellä.

Taulukkoon lisätään ja siitä poistetaan värejä samoin kuin tavallisen väritaulukon tapauksessa. Taulukon kopiointi, tallentaminen ja avaaminen toimivat myös samalla tavoin.