Product SiteDocumentation Site

Luku 7. Aineiston muuntaminen

7.1. Yleistä muunnoksista
7.2. Rasteriaineiston polygonointi
7.3. Vektoriaineiston rasterointi
7.4. Karttaprojektion muunnos
Tässä kappaleessa kuvataan aineistomuunnoksia, joita Geoinformaticalla voi tehdä. Muunnoksissa aineisto muutetaan joko toisentyyppiseksi aineistoksi tai jokin sen perustavaa laatua oleva ominaisuus muuttuu niin paljon, että kyse ei ole pelkästään ominaisuuden muokkaamisesta.

7.1. Yleistä muunnoksista

Aineistomuunnoksia ovat mm.
rasteri → rasteri
Esim. GDAL-rasterista libral-rasteriksi tai toisentyyppiseksi GDAL-rasteriksi aineiston valikon Copy-komennon kautta. Ks. myös alla rasteriaineiston tallentaminen.
rasteri → vektori
Esim. rasterin polygonointi aineiston valikon Polygonize-komennon kautta.
vektori → vektori
Esim. OGR-aineiston kopiointi toisentyyppiseksi OGR-aineistoksi aineistovalikon Copy-komennon kautta. Ks. myös alla vektoriaineiston tallentaminen.
vektori → rasteri
Esim. Vektoriaineiston rasterointi aineistovalikon Rasterize-komennon kautta.