Product SiteDocumentation Site

7.2. Rasteriaineiston polygonointi

Rasteriaineiston polygonointi eli muuntaminen polygonikohteita sisältäväksi vektoriaineistoksi tapahtuu komennolla Polygonize rasteriaineiston valikosta. Tulos on OGR-vektoriaineisto, joka voidaan määritellä Polygonize-dialogiboksissa normaaliin tapaan.
Esimerkki polygonoidusta rasteriaineistosta: clc_fi25m-rasterista on kopioitu pieni pala libral-rasteriksi a, joka on sitten polygonoitu ja tuloksen värit on asetettu samaksi kuin clc_fi25m-rasterin, mutta lisäksi polygonien reunat on asetettu piirrettäväksi. Polygonoinnissa on käytetty 4-kytkentäisyyttä.
Kuva 7.1. Esimerkki polygonoidusta rasteriaineistosta: clc_fi25m-rasterista on kopioitu pieni pala libral-rasteriksi a, joka on sitten polygonoitu ja tuloksen värit on asetettu samaksi kuin clc_fi25m-rasterin, mutta lisäksi polygonien reunat on asetettu piirrettäväksi. Polygonoinnissa on käytetty 4-kytkentäisyyttä.

Polygonoi-dialogiboksi.
Kuva 7.2. Polygonoi-dialogiboksi.

Polygonoinnissa rasteri käydään läpi muodostaen samanarvoisista soluista alueita, jotka tallennetaan polygoneina. Polygonize on siis käytännössä järkevää vain kokonaislukurastereille.