Product SiteDocumentation Site

8.2. Vektoriaineisto

Geoinformaticalla voi luoda tai muokata vektoriaineistoja piirtotyökaluilla tai kohteiden ominaisuuksia muuttamalla.

8.2.1. Vektoriaineiston luominen

Vektoriaineisto luodaan komennolla Vector | New..., joka avaa oheisen dialogiboksin.
Vektoriaineiston luominen -dialogiboksi
Kuva 8.2. Vektoriaineiston luominen -dialogiboksi

Aineiston tyyppi voi olla OGR-taso tai kohdejoukko. Tarkastellaan tässä vain OGR-tasoja, jotka ovat GDAL/OGR-kirjaston kautta hallittuja. Aineistoa luotaessa täytyy määritellä seuraavat asiat: ajuri, tallennustapa (joko nimetty data store tai hakemisto), tason nimi, geometriatyyppi ja skeema. Syötekentät Create options, Layer options, Encoding ja SRS ovat tämän oppaan ulkopuolella.
Uuteen aineistoon lisätään kohteita piirtämällä ne karttapaneeliin ja luomalla sen jälkeen piirroksen pohjalta kohde kohteet-dialogin avulla.