Product SiteDocumentation Site

9.2. Viittausten käyttäminen

Geoinformatican komentorivillä olevat muuttujat, joiden nimi vastaa jotain aineistoa, tulkitaan kyseisen aineistoluokan olioiksi. Olioiden metodeita kutsutaan käyttämällä nuolimerkintää:
$a->set(20, 10, 3.4)
Kutsutaan aineiston a metodia 'set' annetuilla parametreillä (asetetaan solun, joka on rivillä 20 ja sarakkeessa 10, arvoksi 3.4).
Metodi voi tehdä jonkin asian ja lopettaa toimintansa, tai sitten se voi palauttaa jonkin arvon:
$mean = $a->mean
Kutsutaan aineiston a metodia mean ja tallennetaan vastaus muuttujaan $mean.
Palautettu arvo voi olla uusi aineisto (ks. rasteri-algebra alla) tai se voi olla viittaus isompaan tietomäärään. Lasketun ei-spatiaalisentiedon voi tulostaa (ks. alla) tai sitten sitä voi tarkastella erillisen dialogiboksin avulla:
inspect($a->contents)
Kutsutaan aineiston a metodia contents, joka palauttaa viittauksen assosiaatiotaulukkoon, joka annetaan Geoinformatica-aliohjelmalle inspect, joka avaa ikkunan, jossa sitä voi tarkastella. contents-metodin palauttama assosiaatiotaulukko sisältää avaimina kaikki rasterin sisältämät arvot ja niitä vastaavina arvoina kyseisen aron sisältämien solujen lukumäärän.