Product SiteDocumentation Site

9.3. libral-rasterin luominen

Libral-rasterin voi luoda kopioimalla avatusta GDAL-rasterista tai komennolla
$a = Geo::Raster->new('real',200,100)
jossa
a
on uuden rasterin nimi
'real'
on luotavan rasterin tyyppi, toinen vaihtoehto on 'integer' ja
200,100
on luotavan rasterin koko. Ensimmäinen luku on solurivien määrä ja toinen luku on solusarakkeiden määrä.
Yllä olevalla komennolla luodaan siis uusi libral-rasteri a, joka on tyypiltään reaalilukurasteri ja jonka rivien lukumäärä on 200 ja sarakkeiden lukumäärä on 100.